0     سبد خرید
FA | EN
بازدیدکننده گرامی، با صرف کمی وقت و شرکت در این نظر سنجی، ما را در ارائه خدماتی بهتر، یاری نمایید.
واسط کاربری سایت را چگونه می بینید؟
  • 1.   عالی
  • 2.   خوب
  • 3.   متوسط
  • 4.   بد
پاسخ 1:   % 49   (14/28)
پاسخ 2:   % 10   (3/28)
پاسخ 3:   % 17   (5/28)
پاسخ 4:   % 21   (6/28)
نظر شما در رابطه با سایت چیست؟
  • 1.   خوب
  • 2.   متوسط
  • 3.   ضعيف
پاسخ 1:   % 57   (23/40)
پاسخ 2:   % 12   (5/40)
پاسخ 3:   % 30   (12/40)